Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

szula

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion viagracey gracey
9158 4a22 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viagracey gracey
szula
3129 8756 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viagracey gracey
szula
Two kinds of people
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viagracey gracey
szula
5304 0c5c 420
Reposted fromrol rol viagracey gracey
szula
1187 b19b 420
Reposted frommargorzata margorzata viagracey gracey
szula
"Spałem z niezliczonymi kobietami, ale już nie chcę. Ze wszystkimi jest tak samo. Robi się to samo (...). Chcę miłości. Wyznam ci coś strasznego: chcę spać tylko z żoną."
— Haruki Murakami
Reposted fromdatewithanight datewithanight viagracey gracey
szula
Dbaj o nią debilu. Dbaj, myśl, staraj się, przejmuj się nią, niebo uchyl. Jest tego warta. A jeżeli okaże się że jednak nie jest - no cóż,  każdy w życiu musiał przyjąć określoną dawkę gówna na twarz. Walcz walcz,  za darmo w życiu to jest tylko wpierdol na Łazarzu.
Reposted fromyanek yanek viagracey gracey
szula
1094 0555 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viagracey gracey
szula
szula
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz, że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
szula

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viagracey gracey
szula
7065 6fb1 420
Reposted fromundertow undertow viagracey gracey
szula
8730 53b3 420
Reposted fromgracey gracey
szula
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
— Elbert Hubbard
Reposted frominpassing inpassing viamelanchujnia melanchujnia
szula
Noise Tales are with her. via Facebook
Reposted fromnoisetales noisetales viamelanchujnia melanchujnia
szula

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
szula
Na ile można poznać drugiego człowieka? Na tyle ile on sam pozwala
— 22.03.81 "Pamiętnik narkomanki" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamelanchujnia melanchujnia
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować
— Tuwim
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Drżę od nadmiaru kofeiny myśląc o kształcie twej szyi.
— Fisz
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl