Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

szula
2358 dbe7 420
Johnny, lovely Johnny!
nie umiem powiedzieć słowem
nie słowem tęsknię
ale rękoma
zamykającymi przestrzeń…
— Halina Poświatowska (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Sponsored post
feedback2020-admin
6465 3307 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
7227 3ee9 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
0907 03a6 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
3492 27e4 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
6061 d76d 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9484 6699 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
szula

Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec. 
— Marek Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viamelanchujnia melanchujnia
Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje.
— Ludwig Feuerbach (via gnicie)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamelanchujnia melanchujnia
szula
0150 9723 420
Don’t say maybe if you want to say no.
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamelanchujnia melanchujnia
szula
Jeśli ktoś nie pił taniego wina, to dla mnie jest podejrzany. Bo albo był wychowany w jakimś obrzydliwym luksusie i nie zna życia, albo nigdy nie był młody.
— S. Niesiołowski
Reposted fromnadzienie nadzienie viamelanchujnia melanchujnia
9849 4904 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9836 ffc7 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
szula
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamelanchujnia melanchujnia
szula
3924 54d0 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamelanchujnia melanchujnia
szula
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viamelanchujnia melanchujnia
5235 dc9f 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...